logo
 
 
Реч две о нашој школи
Гимназија у Бору почела је са радом 1944. године, као прва средња школа у историји Бора – као Државна непотпуна мешовита гимназија. У свом развоју имала је два периода – први, од оснивања до прерастања у „вишу“ средњу школу 1954. године тј. до издвајања њених виших разреда у самосталну школу и припајања нижих разреда основним школама у Бору; други период, од њеног претварања, исте године, у „вишу“ гимназију до данас. Виша мешовита гимназија у Бору која је 26.фебруара 1957. године добила име „Бора Станковић“, од школске 1959/60. године постаје општеобразовна јединствена четворогодишња школа са два смера:

•друштвено-језичким
•природно-математичким


 
Вести
  • Вест 1